اثر مليحه کيانيان

نوازنده كمانچه ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - نوازنده كمانچه - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : دف زن ( نقش برجسته )
  • جنس : چوب
  • تاريخ ساخت : 1374-1995
  • نام اثر : نوازنده ( نقش برجسته )
  • جنس : چوب
  • تاريخ ساخت : 1369-1990
  • نام اثر : نوازنده قانون ( نقش برجسته )
  • جنس : چوب
  • تاريخ ساخت : 1374-1995