اثر مليحه کيانيان

عثمان-نوازنده دوتار ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - عثمان-نوازنده دوتار - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : نوازنده محلى ( نقش برجسته )
  • جنس : خميرچوب
  • تاريخ ساخت : 1374-1995
  • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.